Dokument EU 17067/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky údajů mezi EU a USA
/kód dokumentu 17067/13, COM(2013) 846 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 17067/13 dne 14. 1. 2014.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23. 1. 2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)