Dokument EU 15908/08

Sdělení Komise - Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty
/kód dokumentu 15908/08, KOM(2008) 772 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:energetická politika, konkurenceschopnost, spotřeba energie, trvale udržitelný rozvoj, výzkum a vývoj, zásobování energiíISP (příhlásit)