Dokument EU 15855/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení
/kód dokumentu 15855/18, COM(2018) 858 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 15855/18 dne 21.12.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 23. schůzi dne 6.02.2019 svým usnesením č. 185 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)