Dokument EU 15521/13

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Komise na rok 2014
/kód dokumentu 15521/13, COM(2013) 739 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 15521/13 dne 11. 11. 2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23. 1. 2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)