Dokument EU 15408/07

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
/kód dokumentu 15408/07, KOM(2007) 699 v konečném znění, 2007/0249 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, elektronická pošta, jednotný trh, komunitární organizace, kontrolní moc, legislativní proces ES, ochrana dat, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, osobní údaje, počítačová kompatibilita, přenosová síť, regulace telekomunikací, regulace trhu, sdělovací prostředky, soutěžní právo, spolurozhodovací procedura, správní spolupráce, telekomunikace, telekomunikační politika, univerzální služba, usnesení parlamentu, zprostředkování datISP (příhlásit)