Dokument EU 15387/07

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
/kód dokumentu 15387/07, KOM(2007) 698 v konečném znění, 2007/0248 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, elektronická pošta, Evropský inspektor ochrany údajů, Internet, legislativní proces ES, ochrana dat, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, osobní údaje, počítačová kompatibilita, přenosová síť, regulace telekomunikací, regulace trhu, soutěžní právo, společný postoj, spolurozhodovací procedura, správní spolupráce, stanovisko ES, telekomunikace, telekomunikační politika, univerzální služba, usnesení parlamentu, zpracování dat, zprostředkování datISP (příhlásit)