Dokument EU 15379/07

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
/kód dokumentu 15379/07, KOM(2007) 697 v konečném znění, 2007/0247 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, elektronická pošta, informační síť, jednotný trh, legislativní proces ES, ochrana dat, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, osobní údaje, počítačová kompatibilita, přenosová síť, přibližování legislativy, regulace telekomunikací, regulace trhu, soutěžní právo, společný postoj, spolurozhodovací procedura, správní spolupráce, stanovisko ES, telekomunikace, telekomunikační politika, univerzální služba, usnesení parlamentuISP (příhlásit)