Dokument EU 14814/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2016–2018) (čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014)
/kód dokumentu 14814/19, COM(2019) 601 final/ISP (příhlásit)