Dokument EU 14747/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu trhu s roamingem
/kód dokumentu 14747/19, COM(2019) 616 final/ISP (příhlásit)