Dokument EU 14491/07

Návrh směrnice Rady o jednotném postupu podávání žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí legálně pobývajících v členském státě
/kód dokumentu 14491/07, COM(2007) 638 final, 2007/0229 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:cizí státní občan, konsultační procedura, kvalifikovaný dělník, legislativní proces ES, mezinárodní spolupráce, migrační politika, migrační politika Společenství, migrující pracovník, nelegální pracovník, povolení k pobytu, pracovní povolení, pracovní právo, rovné zacházení, stanovisko ESC, stěhování za prací, trh práce, usnesení parlamentuISP (příhlásit)