Dokument EU 14490/07

Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem vykonávání vysoce kvalifikované práce
/kód dokumentu 14490/07, COM(2007) 637 final, 2007/0228 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, cizí státní občan, kvalifikovaný dělník, mezinárodní spolupráce, migrační politika Společenství, nelegální pracovník, povolení k pobytu, pracovní povolení, pracovní právo, stěhování za prací, trh práceISP (příhlásit)