Dokument EU 14425/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech členských států a Evropské agentury pro léčivé přípravky se seznamem humánních léčivých přípravků podléhajících dalšímu sledování
/kód dokumentu 14425/19, COM(2019) 591 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14425/19 dne 22.11.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)