Dokument EU 14348/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 912/2014 o finanční odpovědnosti v souvislosti s řešením sporů mezi investorem a státem v souladu s mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie stranou
/kód dokumentu 14348/19, COM(2019) 597 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14348/19 dne 20.11.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)