Dokument EU 14302/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
/kód dokumentu 14302/16, COM(2016) 715 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 14302/16 dne 28. 11. 2016.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 59. schůzi dne 15. 12. 2016 svým usnesením č. 329 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)