Dokument EU 13758/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Kosmická strategie pro Evropu
/kód dokumentu 13758/16, COM(2016) 705 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13758/16 dne 28.10.2016.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 57. schůzi dne 3.11.2016 svým usnesením č. 325 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)