Dokument EU 13607/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
/kód dokumentu 13607/17, COM(2017) 616 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 13607/17 dne 25. 10. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12. 1. 2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)