Dokument EU 13457/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
/kód dokumentu 13457/13, COM(2013) 620 final, 2013/0307 (COD)/ISP (příhlásit)