Dokument EU 13034/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou o obecných zásadách účasti Ukrajiny na programech Unie
/kód dokumentu 13034/10, KOM(2010) 407 v konečném znění, 2010/0218 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:dohoda o spolupráci, orgán nebo agentura EU, podpis dohody, program Společenství, protokol o dohodě, rámcová dohoda, smlouva o přidružení k ES, Smlouva o spolupráci ES, UkrajinaISP (příhlásit)