Dokument EU 12967/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o celkovém fungování úředních kontrol bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin ve členských státech
/kód dokumentu 12967/10, KOM(2010) 441 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:péče o pohodu zvířat, potravinová legislativa, potraviny, veterinární inspekce, výživa zvířat, zdraví zvířatISP (příhlásit)