Dokument EU 12950/19

Zpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci na ostrově Gozo (Malta) za rok 2019
/kód dokumentu 12950/19, COM(2019) 463 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12950/19 dne 29. 10. 2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30. 10. 2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)