Dokument EU 12940/10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu
/kód dokumentu 12940/10, COM(2010) 433 final, 2010/0232 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bankovní vklad, Evropská centrální banka, finanční instituce, finanční kontrola, holdingová společnost, investiční společnost, kontrola Společenství, poskytování služeb, sběr dat, solventnost, statistika, svoboda usazování, úrok, úvěr, úvěrová instituceISP (příhlásit)