Dokument EU 12882/17

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy
/kód dokumentu 12882/17, COM(2017) 569 final, 2017/0251 (CNS)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 12882/17 dne 16. 10. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12. 1. 2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)