Dokument EU 12880/17

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
/kód dokumentu 12880/17, COM(2017) 567 final, 2017/0248 (CNS)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 12880/17 dne 16. 10. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12. 1. 2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)