Dokument EU 12843/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/031 DK/Linak, Dánsko)
/kód dokumentu 12843/10, KOM(2010) 417 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém roce, Dánsko, dohoda mezi orgány, energetický průmysl, finanční řízení, fondy ES, globalizace, hospodářská recese, hromadné propouštění, opětovné zapojení do pracovního procesu, podpora zaměstnanosti, pomoc Společenství, propuštění, rozpočtová disciplína ES, rozpočtová pravidla, všeobecný rozpočet ES, výdaje splatné v rozpočtovém roceISP (příhlásit)