Dokument EU 12841/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Dánsko)
/kód dokumentu 12841/10, KOM(2010) 416 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:Dánsko, dohoda mezi orgány, finanční řízení, fondy ES, globalizace, opětovné zapojení do pracovního procesu, pomoc Společenství, propuštění, rozpočtová disciplína ES, rozpočtová pravidlaISP (příhlásit)