Dokument EU 12816/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu "Mládež v akci" a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007-2013)
/kód dokumentu 12816/10, KOM(2010) 426 v konečném znění, 2010/0231 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:celoživotní vzdělávání, financování Společenství, mladý člověk, politika mládeže, politika vzdělávání, profesní příprava, program Společenství, Smlouva o spolupráci ES, Švýcarsko, vzděláváníISP (příhlásit)