Dokument EU 12803/12

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel
/kód dokumentu 12803/12, KOM(2012) 381 v konečném znění, 2012/0185 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 12803/12 dne 24. 7. 2012.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 34. schůzi dne 4. 10. 2012 svým usnesením č. 243 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost silničního provozu, doklady vozidla, dopravní nehoda, evropské družstvo, homologace, motorové vozidlo, označení kvality, pořizování dat, přibližování legislativy, silniční doprava, sladění norem, snižování plynných emisí, státní poznávací značka, technická kontrola, technická norma, užitkové vozidlo, výměna informacíISP (příhlásit)