Dokument EU 12766/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva Evropskému parlamentu a Radě o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2009
/kód dokumentu 12766/10, KOM(2010) 415 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:azylové právo, biometrie, cizí státní občan, identifikační průkaz, informační systém, systém řízení báze dat, vízová politika, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (příhlásit)