Dokument EU 12761/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Uvádění replik střelných zbraní na trh
/kód dokumentu 12761/10, KOM(2010) 404 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:obchod se zbraněmi, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)