Dokument EU 12718/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí "mezinárodní nechráněný název" (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87
/kód dokumentu 12718/10, KOM(2010) 397 v konečném znění, 2010/0214 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:celní výjimka, cla podle CCT, dovozní politika, farmaceutický výrobek, společná obchodní politikaISP (příhlásit)