Dokument EU 12680/10

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.. o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny
/kód dokumentu 12680/10, KOM(2010) 377 v konečném znění, 2010/0204 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:akce Společenství, analýza dopadu, bezpečnost dodávky, bezpečnost silničního provozu, členský stát EU, dopravní licence, euro, eurozóna, evropská měna, papírové peníze, plánování dopravy, přeshraniční doprava, profesní příprava, silniční doprava, společná dopravní politikaISP (příhlásit)