Dokument EU 12675/10

Návrh nařízení Rady (EU) č. ../.. o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/yy o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny
/kód dokumentu 12675/10, KOM(2010) 376 v konečném znění, 2010/0206 (APP)/Deskriptory EUROVOCu:akce Společenství, členský stát EU, euro, evropská měna, nečlenská země Eurozóny, papírové peníze, přeshraniční doprava, silniční doprava, společná dopravní politikaISP (příhlásit)