Dokument EU 12669/12

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu
/kód dokumentu 12669/12, KOM(2012) 372 v konečném znění, 2012/0180 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, autorské právo, duševní vlastnictví, finanční řízení, holdingová společnost, hudba, Internet, jednotný trh, kalkulace, kontrola managementu, kulturní pluralismus, novinka, obchodní licence, patentová licence, princip subsidiarity, přístup na trh, průhlednost administrativy, sladění norem, správa věcí veřejných, výměna informací, zásada proporcionality, ziskISP (příhlásit)