Dokument EU 12653/10

Politika EU pro boj proti terorismu: dosažené úspěchy a budoucí úkoly
/kód dokumentu 12653/10, KOM(2010) 386 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinu, Evropský inspektor ochrany údajů, legislativní proces ES, obranná politika, přeshraniční spolupráce, přibližování legislativy, Spojené státy, terorismus, veřejná bezpečnost, výměna informací, zpráva, způsob financováníISP (příhlásit)