Dokument EU 12639/17

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
/kód dokumentu 12639/17, JOIN(2017) 38 final, 2017/0255 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12639/17 dne 29.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 6. schůzi dne 31.01.2018 svým usnesením č. 28 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)