Dokument EU 12603/10

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020
/kód dokumentu 12603/10, KOM(2010) 389 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost silničního provozu, bezpečnostní norma, dopravní infrastruktura, dopravní nehoda, dopravní politika, chodec, kampaň na získání veřejnosti, motorové vozidlo, občanská výchova, pozemní doprava, přeshraniční spolupráce, příslušenství vozu, program Společenství, první pomoc, sběr dat, technická kontrola, úrazová prevenceISP (příhlásit)