Dokument EU 12579/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přehled o správě informací v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
/kód dokumentu 12579/10, KOM(2010) 385 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinu, Evropský inspektor ochrany údajů, hraniční kontrola, informační síť, informační technologie, migrační politika Společenství, politika spolupráce, práva jednotlivce, soudní spolupráce, veřejná bezpečnost, výměna informací, zprávaISP (příhlásit)