Dokument EU 12562/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování
/kód dokumentu 12562/10, COM(2010) 401 final/Deskriptory EUROVOCu:kontrola Společenství, korupce, politika spolupráce, právní stát, Rumunsko, soudní reforma, výměna informacíISP (příhlásit)