Dokument EU 12558/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování
/kód dokumentu 12558/10, COM(2010) 400 final/Deskriptory EUROVOCu:Bulharsko, kontrola Společenství, korupce, politika spolupráce, právní stát, soudní reforma, výměna informacíISP (příhlásit)