Dokument EU 12536/17

Zpráva Komise Radě, Evropské centrální bance, Evropské radě pro systémová rizika a Evropskému parlamentu o sledování vývoje na trhu EU poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu podle článku 27 nařízení (EU) 537/2014
/kód dokumentu 12536/17, COM(2017) 464 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12536/17 dne 26.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)