Dokument EU 12503/17

Společný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
/kód dokumentu 12503/17, JOIN(2017) 36 final, 2017/0236 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12503/17 dne 26.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)