Dokument EU 12446/10

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o provádění evropského programu pro kulturu
/kód dokumentu 12446/10, KOM(2010) 390 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:akce Společenství, kulturní politika, kulturní spolupráce, program Společenství, šíření evropské myšlenky, šíření kultury, umělecká tvorba, zábavní průmyslISP (příhlásit)