Dokument EU 12422/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
/kód dokumentu 12422/17, COM(2017) 537 final, 2017/0231 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12422/17 dne 13.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)