Dokument EU 12393/10

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Ochrana finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům: výroční zpráva za rok 2009
/kód dokumentu 12393/10, COM(2010) 382 final/Deskriptory EUROVOCu:členský stát EU, evropská spolupráce, Evropský úřad pro boj proti podvodům, finanční kontrola, hospodářská obnova, implementující opatření státu, korupce, národní statistika, podvod, podvody poškozující Evropskou unii, politika spolupráce, statistika, statistika ES, trestní sankce, Účetní dvůr ES, zpráva o činnostiISP (příhlásit)