Dokument EU 12386/10

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ../../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]
/kód dokumentu 12386/10, KOM(2010) 368 v konečném znění, 2010/0207 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, bankovní vklad, bankovnictví, Evropský inspektor ochrany údajů, finanční instituce, kontrola managementu, úvěrová instituce, záruka úvěruISP (příhlásit)