Dokument EU 12371/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o svobodě členských států rozhodovat o pěstování geneticky modifikovaných plodin
/kód dokumentu 12371/10, KOM(2010) 380 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:geneticky modifikovaný organismus, marketing, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, přibližování legislativy, rostlinná výroba, zdravotní politikaISP (příhlásit)