Dokument EU 12336/13

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o účasti Unie v programu výzkumu a vývoje společně prováděném několika členskými státy a zaměřeném na podporu výzkumu prováděného malými a středními podniky
/kód dokumentu 12336/13, COM(2013) 493 final, 2013/0232 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12336/13 dne 24.07.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)