Dokument EU 12278/13

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku rozvoje (2015)
/kód dokumentu 12278/13, COM(2013) 509 final, 2013/0238 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12278/13 dne 25.07.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)