Dokument EU 12257/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS
/kód dokumentu 12257/13, COM(2013) 512 final, 2013/0246 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12257/13 dne 24.07.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)