Dokument EU 12129/17

Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
/kód dokumentu 12129/17, JOIN(2017) 34 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12129/17 dne 14.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)